fredag 6 februari 2015

Det artar sig till ett bra cykelår

- Några rader om LCs årsmöteDet är med stor tillfredsställelse jag kan sammanfatta Lammhultcyklisternas årsmöte från igår med orden: Sällan har klubben stått så väl rustad inför en säsong!

Vi är en klubb som understundom lidit något av växtvärk och även om den inte direkt skadat verksamheten så har det förstås inte varit av godo och bland annat yttrat sig genom något sämre framförhållning än vad som varit önskvärt. En rad förbättringsåtgärder har och kommer att genomföras på det området och det kommer att bli ordning i leden känns det som. Styrelsen som förnyats med en rad ansikten står stark och vi har dessutom fått en ny ordförande. Lägg därtill att klubbens ekonomi är sund och du har ett vinnande koncept.  

Att klubben har många järn i elden blev uppenbart när vi gick igenom en tämligen späckad verksamhetsberättelse men ändå kom på en rad aktiviteter som genomförts utöver det som nedtecknats. Kalendern kommer att vara fullknökad med lopp, träningar och arrangemang  även i år så håll utkik på hemsidan. Den kommer att vara den huvudsakliga informationskanalen även framledes och kommer därför utvecklas efterhand. 

Störst av LCs satsningar är förstås vår egen treklöver i form av Kronobergstrippeln - Växjötrampet, Helgasjön runt och Lammhultstrampet. Nyheter för i år är bland annat att premiärloppet - Växjötrampet under Kristi flygare kommer att ha en kortare ba(r)nsträckning - runt Trummen och till den är det ingen anmälningsavgift. 

Sen är förstås basen för det gemensamma trampandet fortfarande Måndags- och Lördagsturerna. Men det kommer även att bli tillfällen för träningar av olika slag såväl på landsväg som på mountainbike för den som föredrar doften av kåda och gran. Därutöver tillkommer den traditionsenliga midsommartriathlonen och som vanligt en rad sociala tillställningar som kommer att utannonseras efter hand. Det talades också om att i högre utsträckning färdas gemensamt till olika lopp och tävlingar för att stärka den gemenskap som redan finns. 

Beträffande måndagsturerna har det i omgångar skett utbildning av ledare som bland annat undertecknad genomgått i syfte att öka säkerheten och skapa ett bra cykelklimat för alla - nykomlingar såväl som rutinerade ringrävar. Den verksamheten fortgår även under nästa år i en strävan att kunna välkomna och introducra så många nya som möjligt till cyklingens underbara värld!

En rad viktigt motioner behandlades och det är med stolthet jag kan meddela att LC även i handling visar att alla är välkomna. Med tämligen enhällig stämma röstade årsmötet igenom att medlemskap skall vara fritt för ungdomar och damer under 2015 i syfte att bredda medlemsbasen. Det skall bli intressant att se hur det experimentet utfaller. 

Obsolet?

Förslaget om namnändring som dyker upp då och då bordlades tills vidare. Det som vägdes mot varandra var ett inarbetat varumärke med den unga historiens vingslag i ryggen kontra en precisering av geografisk hemvist. Trots allt är det många år sedan klubben på något vis huserade i Lammhult. Ytterst få av medlemmarna har några rötter där även om just jag råkar ha bott där i några år. Bland annat framfördes förslag om någon form av tillägg där "Växjö" skulle införlivas i loggan eller namnet. Men beslutet blev att istället hårdare marknadsföra var klubben finns på hemsidan, i utskick, reklam etc. Något som inte gjorts till dags dato. Allt för att undanröja eventuella tvivel på vart man hittar de orangegrå. Vi vill ju inte missa någon förvirrad tilltänkt medlem som står bakom en tall halvvägs mellan Lammhult och Ohs.

En rad andra ämnen avhandlades förstås men det finns anledning att återkomma till dem senare. 


/ J - stolt LC-medlem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar